AKTYWNIE W SIERPCU”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu informuje, iż rozpoczął się nabór do projektu systemowego „Aktywnie w Sierpcu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

 

Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących na terenie miasta Sierpca

 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • osób w wieku aktywności zawodowej (15-54r.ż.)

 • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

 • osób bezrobotnych

 

Działania przewidziane w projekcie:

 • Aktywna integracja

  • trening kompetencji i umiejętności społecznych

  • trening pracy

  • instrument aktywizacji edukacyjnej – przeprowadzenie kursów zawodowych

  • instrument aktywizacji edukacyjnej – trening kompetencji życiowych

  • instrument aktywizacji edukacyjnej – skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych prowadzących do uzupełnienia wykształcenia

 • Praca socjalna

  • kontrakty socjalne

 • Zasiłki i pomoc w naturze

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt telefoniczny tel. 24 275-46-44, 275-25-71 lub osobisty z pracownikami MOPS w Sierpcu w terminie STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2013 r.

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 12
09-200 Sierpc
tel./fax 24/ 275 46 44
24/275 25 71
email: mops_sierpc@poczta.onet.pl